Ma­sud Ak­hond

Vi i Kista - - KULTUR -

i Kis­ta och är ut­bil­dad vid Stock­holms film­sko­la och SAE-in­sti­tu­tet.

BOR

som fil­ma­re, skå­de­spe­la­re, för­fat­ta­re, re­gis­sör med me­ra.

ar­be­tat som vd för Nu­hash Cha­lachitt­ra LTD, ett pro­duk­tions­bo­lag i Dha­ka.

bland an­nat ska­pat fil­men ”Pi­ta” (”Fa­dern”), där han ock­så spe­la­de en av rol­ler­na, en film som nom­ne­ra­des till fle­ra pri­ser. Vann ju­ryns pris vid San Fran­ci­sco in­ter­na­tio­nel­la filmfes­ti­val år 2013 för do­ku­men­tä­ren ”Sla­ve Qu­een”.

AR­BE­TAR

HAR

HAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.