Åter­i­gen vinst mot Nac­ka

Vi i Kista - - SPORT -

Akro­pol Norr­bac­kas rull­stols­bas­ket­lag in­led­de årets bas­ket­li­ga­match med se­ger. Nac­ka Han­di­kap­pid­rott stod på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen för mot­stån­det. Mat­chen spe­la­des bor­ta i Nac­ka Sport­hall och slu­ta­de ef­ter full tid med 57-62 till Akro­pol Norr­bac­ka. Det­ta var la­gens and­ra se­ri­e­mö­te och åter­i­gen vi­sa­de sig Akro­pol Norr­bac­ka va­ra det star­ka­re la­get. Även i för­ra mö­tet, som spe­la­des i no­vem­ber, slu­ta­de Rin­ke­by­la­get som seg­ra­re. Nu när hal­va grundse­ri­en är spe­lad har la­get to­talt tre se­g­rar.

BAS­KET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.