3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

ÖP­PET HUS

Tens­ta sim- och id­rotts­hall ord­nar ett öp­pet hus. Det finns chans att tes­ta latin­dans, gym­trä­ning och and­ra trä­nings­for­mer. Ak­ti­vi­te­ter­na är gra­tis i mån av plats och vis­sa pass är vik­ta en­bart för kvin­nor. 26 ja­nu­a­ri. Tens­ta sim- och id­rotts­hall.

När: Var: LAN­SE­RING AV HA­SANS VÄN­NER

Temat är ”tra­di­tio­nellt” och det kom­mer att bju­das på mat, un­der­håll­ning, sam­tal med me­ra, bland de med­ver­kan­de finns Tens­ta Go­spel, Amer Sar­sour, Ali Kha­mis, Sa­mir Sabri och Sam­bom­ba, Voice of Tens­ta med Flim­po­man Nga­bo. Fes­ten är öp­pen för all­män­he­ten.

30 ja­nu­a­ri kloc­kan 17–20.

Tens­ta konst­hall.

När:

Var:

UT­STÄLL­NING

Stan­dard­läng­den av ett mi­ra­kel (27.1–15.5) av Gol­din+Sen­ne­by. In­tro­duk­tion kloc­kan 18.30 av konst­halls­chef Ma­ria Lind och upp­läs­ning av Ha­ma­di Khe­mi­ri. 26.1, 17.00–20.00. Tens­ta konst­hall.

När: Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.