Or­ga­ni­sa­tio­nen Ha­sans vän­ner

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Vän­ner är en or­ga­ni­sa­tion med 7 sty­rel­se­med­lem­mar, den ar­be­tar med att mot­ver­ka ra­sism och för­do­mar un­der Ha­san Za­ta­ras namn. Ha­san Za­ta­ra var La­ser­man­nens sista of­fer. Må­let är att mot­ver­ka att histo­ria ska upp­re­pa sig.

HA­SANS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.