S po­si­ti­va till ka­me­ror

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Rin­ke­by-Kistas stadsdelsförvaltning är po­si­ti­va till ka­me­raö­ver­vak­ning i Rin­ke­by cent­rum och ut­ta­lar nu sitt di­rek­ta stöd till po­li­sens an­sö­kan. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, som sit­ter på ord­fö­ran­de­pos­ten i stads­dels­nämn­den, är ock­så po­si­ti­va.

an­sökt om att få sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror i Rin­ke­by cent­rum, Tens­ta cent­rum och Spånga sta­tion för att mot­ver­ka brotts­lig­het.

Läns­sty­rel­sen har sagt ja, men Da­ta­in­spek­tio­nen över­kla­ga­de be­slu­ta­de till för­valt­nings­rät­ten som sa nej.

Po­li­sen har

FOTO:MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.