Myc­ket kul­tur till för­sko­le­bar­nen i Rin­ke­by-Kis­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

I Rin­ke­by-Kis­ta stadsdelsförvaltning får barn ta del av er kul­tur­pro­gram än nå­gon an­nan stans i sta­den. För­ra året ar­ran­ge­ra­de för­valt­ning­ens barn­kul­tur­grupp 128 fö­re­ställ­ning­ar av tju­go oli­ka pro­fes­sio­nel­la kul­tur­grup­per.

To­talt 6286 för­sko­le­barn från Rin­ke­byKis­ta del­tog i pro­gram­men. Fle­ra barn såg era oli­ka kul­tur­pro­gram med bland an­nat te­a­ter, mu­sik, dans och ny­cir­kus.

För­sko­le­bar­nens kul­turår 2016 star­tar med en te­a­ter­fö­re­ställ­ning för 5-åring­ar­na ”Bar­bie-Nils och pi­stol­pro­ble­met” med Te­a­ter Bar­ba­ra. En fö­re­ställ­ning om poj­kar, pi­sto­ler, doc­kor – och dröm­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.