An­hö­ri­ga får stöd

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Stöd­jer du en när­stå­en­de som är äld­re, lång­va­rigt sjuk el­ler har en funk­tions­ned­sätt­ning? Då kan du och din när­stå­en­de få oli­ka for­mer av stöd och hjälp. Till ex­em­pel star­tar era oli­ka an­hö­ri­g­cirk­lar i vår. Den 10 feb­ru­a­ri kl. 13:00 och 17 feb­ru­a­ri kl. 17:00 ar­ran­ge­ras vis­ning­ar av hjälp­me­del och an­pass­ning av bo­stad. Vill du an­mä­la dig el­ler ve­ta mer om an­hö­rigstöd, är du väl­kom­men att kon­tak­ta an­hö­rig­kon­su­lent Ma­rie Svärd, te­le­fon 08-508 01 899.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.