Ska­pa ma­gi som vo­lon­tär!

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

I maj 2016 rik­tas strål­kas­tar­na mot Stock­holm. Då bän­kar sig 200 mil­jo­ner tit­ta­re värl­den över för den 61:a upp­la­gan av Eu­ro­vi­sion Song Con­test. Fi­na­len äger rum den 14 maj, men den sto­ra fes­ten bör­jar kom­nar vi de­le­ga­tio­ner från de täv­lan­de län­der­na, jour­na­lis­ter, tu­sen­tals fans och mas­sor av be­sö­ka­re till Stock­holm för att få upp­le­va Eu­ro­vi­sion-yran.

Nu be­hö­ver vi din hjälp! Vi sö­ker vo­lon­tä­rer och de­le­ga­tions­vär­dar som med stor pas­sion vill ska­pa ma­gi un­der Eu­ro­vi­sion Song Con­test i Stock­holm. Vill du va­ra med?

Läs mer om upp­dra­get och an­mäl dig på stock­holm.se/escvo­lon­tar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.