Natt­knap­pen – din led­sa­ga­re i lu­ren

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Räds­lan för att bli ut­satt för ett brott är ett nat­te­tid. Om du kän­ner dig otrygg, och in­te har nå­gon att ringa till, kan du istäl­let ringa till po­li­sens vo­lon­tä­rer på te­le­fon 020-44 66 66. Ge­nom des­sa kan du få stöd när du till ex­em­pel är på väg hem från tun­nel­ba­nan el­ler bus­sen. I aku­ta ären­den ska du dock all­tid ringa 112!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.