Al­la på snö

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Mel­lan den 17 ja­nu­a­ri och den 3 mars sker många eve­ne­mang i sta­den med snö som te­ma. Ett av dem är Al­la på snö på Gär­det mel­lan den 1–28 feb­ru­a­ri där al­la barn kan pro­va på att åka ski­dor och få kon­kre­ta tips och råd av duk­ti­ga eldsjä­lar på någ­ra av Stock­holms skid­klub­bar. Ta med eg­na eve­ne­mang hit­tar du på stock­holm. se/ win­ter­weeks

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.