Ditt Stock­holm 2016

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Håll ut­kik ef­ter tid­ning­en Ditt Stock­holm 2016 i din brev­lå­da. Där kan du lä­sa om sta­dens sats­ning­ar och pri­o­ri­te­ring­ar un­der året i form av ar­tik­lar och no­ti­ser. Med hjälp av Skat­te­kol­len kan du även se hur just di­na skat­te­peng­ar för­de­las över vå­ra många verk­sam­he­ter. Skat­te­kol­len samt tid­ning­en Ditt Stock­holm 2016 i di­gi­tal form hit­tar du på stock­holm.se/bud­get

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.