Bok och blir där­för gla­da när nå­gon an­nan ock­så får chans att lä­sa den, be­rät­tar Eva An­ze­li­us Jon­son, en­hets­chef på stads­bib­li­o­te­ket. Mäng­den böc­ker i tun­nor­na va­ri­e­rar och på In­ter­na­tio­nel­la bib­li­o­te­ket vid Oden­plan har du störst chans att hit­ta böc­ker p

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.