Dags för skol­val

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Mel­lan den 15 ja­nu­a­ri och den 15 feb­ru­a­ri 2016 kan du som vård­nads­ha­va­re väl­ja sko­la åt di­na barn. Har du barn som ska bör­ja i för­sko­le­klass kom­mer mer in­for­ma­tion kring va­let hem till bar­nets folk­bok­fö­rings­a­dress un­der vec­ka två i ja­nu­a­ri. Mer om skol­va­let och hur du jäm­för sko­lor hit­tar du på stock­holm.se/skol­val

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.