Stock­holms nä­rings­liv fort­sat­te sin star­ka ut­veck­ling un­der tred­je kvar­ta­let 2015. Lö­ne­sum­man vi­sa­de en ökad till­växt, en mins­kad ar­bets­lös­het, och en ök­ning av an­ta­let ny­star­ta­de fö­re­tag i både sta­den och lä­net. Det vi­sa­de Stock­holms­kon­junk­tu­rens rap­port

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

stock­holm­bu­si­nessre­gi­on.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.