VECKANS NAMN, 27 JA­NU­A­RI: GÖ­TE

Vi i Kista - - FAMILJ -

Mans­nam­net är fornnor­diskt och be­ty­der helt en­kelt en per­son från Gö­ta­land. Gö­te bör­ja­de an­vänds som dop­namn på 1800-ta­let och var som po­pu­lä­rast på 1920- och 1930-ta­let. An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge:

Gö­te

12 083.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.