Oav­gjort mot se­ri­e­le­dar­na

Vi i Kista - - SPORT -

Lo­ko­mo­tiv Kis­ta ställ­des i hel­gen mot Ro­te­bro IS IBK Ung­dom, som för till­fäl­let är se­ri­e­le­da­re i Her­rar Di­vi­sion 4 Nor­ra. Mat­chen in­led­des stark av Ki­sta­la­get som ba­ra ef­ter en mi­nut tog led­ning­en med 0-2. I and­ra pe­ri­o­den gjor­de man även 0-3, men hem­ma­la­get Ro­te­bro såg se­dan till att kvit­te­ra till 3-3. I tred­je och sista pe­ri­o­den vän­de så små­ning­om ock­så Ro­te­bro till led­ning med 5-4. Med ba­ra en och en halv mi­nut kvar av mat­chen kvit­te­ra­de slut­li­gen Kis­ta till slut­re­sul­ta­tet 5-5. Lo­ko­mo­tiv Kis­ta är fort­satt se­ri­e­fy­ra.

INNEBANDY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.