3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

LEKSAKSBYTE

Åter­i­gen har det bli­vit dags för barn som vill by­ta lek­sa­ker med varand­ra att ta sig till Kis­ta bib­li­o­tek och ta med lek­sa­ker som man in­te läng­re an­vän­der och by­ta till nå­got ro­li­ga­re. På bib­li­o­te­ken kan man även le­ka och pyss­la för att lä­ra sig mer om si­na rät­tig­he­ter och mil­jö. Kul och gra­tis!

När: Lör­da­gen den 30 ja­nu­a­ri kloc­kan 12.00–14.00.

Var: Kis­ta bib­li­o­tek.

LOP­PIS

Här finns chan­sen att fyn­da bland böc­ker, klä­der, hus­ge­råd, pryd­nads­sa­ker, ku­ri­o­sa, lek­sa­ker, skivor, med me­ra – och kaf­fe­ser­ve­ring.

När: Lör­da­gen den 6 feb­ru­a­ri kl 11–16.

Var: I Hy­res­gäst­för­e­ning­en Hu­set, Hin­der­storps­gränd 37 i Rin­ke­by.

SISTA CHAN­SEN ATT LÄM­NA TEXT

Mån­da­gen den 8 feb­ru­a­ri är sista da­gen att läm­na in sin text till Tens­ta konst­halls år­li­ga text­pris. Täv­ling­en rik­tar sig till per­so­ner 15–25 år. När: Se­nast 8 feb­ru­a­ri 2016. Var: Mai­las till emily@ tensta­konst­hall.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.