MER SI­SAB

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

står för Skol­fas­tig­he­ter i Stock­holm AB och är ett kom­mu­nalt bo­lag som äger och för­val­tar mer­par­ten av Stock­holms för­sko­lor, grund­sko­lor och gym­na­sie­sko­lor.

SI­SAB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.