Teck­nings­klub­ben

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Var­för skri­ker ”Skriet”? ”Skriet” av den nors­ka konst­nä­ren Ed­vard Munch. Kom på Teck­nings­klub­bens mö­te och ri­ta din egen be­rät­tel­se till den kän­da tav­lan. Ål­der: 9–12 år. Tid: 13.00–14.00. Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek. Al­la barn är väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.