Byt lek­sa­ker med Re­toy!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Hej al­la barn! Ta med lek­sa­ker som du in­te läng­re an­vän­der och byt till ro­li­ga­re. Här kan du även le­ka och pyss­la för att lä­ra dig mer om di­na rät­tig­he­ter och mil­jö. Kul för både dig och mil­jön, och dess­utom gra­tis! Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 12.00–14.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.