BK Raa vann för and­ra gång­en i år

Vi i Kista - - SPORT -

BOW­LING. Rin­ke­by­la­get BK Raa vann i hel­gen sin and­ra match för året i Di­vi­sion 2 Öst­ra Sve­a­land. På lör­da­gen gäs­ta­de Sträng­näsla­get BK Stal­lis Rin­ke­by Bow­ling­hall. Lik­som för­ra se­ri­e­mat­chen bjöd BK Raa även den­na gång på tufft mot­stånd. De såg till att vin­na mat­chen ef­ter en över­ty­gan­de in­sats, där la­get vann tre av mat­chens fy­ra se­ri­er. Slut­po­äng­en blev 12-8 (4-1, 3-2, 1-4, 4-1). BK Raas to­ta­la kä­gel­po­äng lan­da­de på 6353.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.