EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Vil­ken ära att träf­fa ele­ver­na på Fram­stegs­sko­lan i Hjuls­ta. Ni är bäst #sko­lan

Be­h­rang Mi­ri, @Be­h­rang­Mi­ri

Man tit­tar in en vec­ka se­na­re och tän­ker att det där vart ju coolt. Kanske kan man tip­sa den som skri­ver om in­red­ningstips. #tensta­konst­hall #träd #sittaun­de­renekoch­fi­lo­so­fe­ra

Man be­sö­ker Tens­ta konst­hall en dag och rå­kar titta in och där lig­ger ett stort träd över he­la gol­vet och man tän­ker, oh, ar­ty. Men var­för? #tensta­konst­hall #wor­kin­pro­gress

FOTO: IDA NIL­SING

IN­VIG­NING. I för­ra vec­kan in­vig­des SVT:s nya re­dak­tion i Rin­ke­by. Re­dak­tions­chef för SVT Ny­he­ter Stock­holm, Ge­ro­ni­mo Åkerlund, och SVT:s vd Han­na Stjär­ne fanns på plats un­der in­vig­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.