Det be­hövs kraft­tag mot kri­mi­na­li­te­ten.

Son­ja Wolf, Hus­by

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

– Man blir be­rörd, och jag hål­ler med om att det be­hövs re­sur­ser till ung­doms­går­dar där de unga kan va­ra, men det be­hövs ock­så kraft­tag mot kri­mi­na­li­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.