Det är verk­li­gen dags att läg­ga ner vap­nen på rik­tigt.

Al­va­ro Za­gal, verk­sam i Tens­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

– För att vi­sa mitt stöd och att det verk­li­gen är dags att läg

ga ner vap­nen på rik­tigt och för­stå hur vål­det på­ver­kar vå­ra sam­häl­len på ett ne­ga­tivt sätt. Och så har jag kom­mit för att lyss­na på vad som sägs här i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.