Au­el Hand­ma­de Cof­fee

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

BRÖ­DER­NA Samu­el, Sam­son och Alex Ber­ha­ne dri­ver till­sam­mans fö­re­ta­get Au­el Cof­fee, som im­por­te­rar, tilla­gar och säl­jer eti­o­piskt hand­gjort kaf­fe.

BRÖ­DER­NA har ock­så en del i bo­la­get ”Glad stad” som ar­ran­ge­rar mat­mark­na­der runt om i stan. Dess­utom har de en del i två and­ra bo­lag som än­nu in­te är officiella.

SE­DAN års­skif­tet dri­ver Au­el ca­fe­et på Tens­ta konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.