Kom­mun­chef åta­las för brott

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

En man­lig chef in­om Stock­holms stad åta­las för att ha sex­u­ellt ofre­dat en kvinn­lig med­ar­be­ta­re vid två till­fäl­len un­der 2015. Gär­ning­ar­na ska ha ägt rum i kom­mu­nens lo­ka­ler i Tens­ta.

En­ligt åta­let ska man­nen bland an­nat ha stop­pat in han­den mel­lan kvin­nans ben och klämt tag i hen­nes lår.

Den man­li­ga che­fen för­ne­kar brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.