Ru­ta på po­lis­bil kros­sad

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

En per­son har gri­pits miss­tänkt för hot mot tjäns­te­man i sam­band med att fö­re­mål kas­ta­des mot en po­lis­pa­trull och ett po­lis­for­don så att bakru­tan på for­do­net gick sön­der.

Hän­del­sen in­träf­fa­de vid Tensta­gång­en och ett ti­o­tal per­so­ner upp­skat­tas ha del­ta­git i oro­lig­he­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.