VECKANS NAMN, 11 FEB­RU­A­RI: YNG­VE

Vi i Kista - - FAMILJ -

Yng­ve är ett fornnor­diskt mans­namn som tro­ligt­vis kom­mer från ett gam­malt gu­da­namn med oklar iden­ti­tet, men som möj­ligt­vis är ett al­ter­na­tivt namn på gu­den Frej. Nam­net var myc­ket po­pu­lärt un­der 1800-ta­let då man vur­ma­de för vi­kin­ga­ti­den. An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge: 15 473

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.