Bibb­lans film­klubb för barn

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Väl­kom­men in i fil­mens värld! Var­je lör­dag kl 15.00 vi­sar Kis­ta Bib­li­o­teks film­klubb spän­nan­de, ro­li­ga, nya och gam­la fil­mer för barn. För att få va­ra med på vå­ra film­vis­ning­ar be­hö­ver du bli med­lem i vår film­klubb. Det blir du en­kelt på plats och då får du ett eget med­lems­kort. Gra­tis. Väl­kom­men! 13 feb­ru­a­ri kl 15.00. Film: Ari­stocats. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.