Kis­ta in­led­de med vinst

Vi i Kista - - SPORT -

BADMINTON. I ons­dags in­led­de Kis­ta BMK Mel­lan­se­ri­en A i Svens­ka Bad­min­ton­li­gan. I fort­sätt­nings­se­ri­en förs­ta match ställ­des Kis­ta mot Tä­by hem­ma i Kis­ta Rac­ket Cen­ter. Kis­ta stod för en bra och sta­bil in­sats. La­get vann dam­dub­beln, förs­ta herr­dub­beln, bå­da herrsing­lar­na och dam­sing­eln. Mat­chen slu­ta­de 5-2 till Kis­ta. Dä­re­mot var det nä­ra att det blev 6-1, då sista mat­chens av­gjor­des i sista set och slu­ta­de 10-11 till Tä­by. Men Tä­by knep två po­äng ef­ter vinst i and­ra herr­dub­beln och i av­slu­tan­de mixeddubbeln. I näs­ta match, den 10 feb­ru­a­ri, mö­ter la­get Team Väst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.