Akro­pol vann mot Ham­mar­by

Vi i Kista - - SPORT -

BAS­KET. Akro­pols her­rar, i Di­vi­sion 2 Sve­a­land Nor­ra, spe­la­de i hel­gen mot se­ri­etre­an Ham­mar­by Bas­ket. Det här skul­le bli ett tufft mö­te för Akro­pol som själ­va in­för mö­tet låg sexa i ta­bel­len. Dä­re­mot stod Akro­pol för en im­po­ne­ran­de in­sats hem­ma i Rin­ke­by Ung­do­mens Hus. Mat­chen var jämn men när slut­sig­na­len kom vi­sa­de ta­bell­tav­lan po­äng­en 71-67 till Akro­pol. Det­ta var la­gets sjun­de vinst och Akro­pol är nu fort­satt sexa med, med 14 po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.