Tens­ta vann mot Frys­hu­set

Vi i Kista - - SPORT -

BAS­KET. Her­rar­na i Tens­ta Bas­ket möt­te på sön­da­gen Frys­hu­set bor­ta i Bränn­kyr­ka­hal­len. In­för mö­tet låg la­gen på sam­ma po­äng i Di­vi­sion 2 Sve­a­land Söd­ra. Och det skul­le vi­sa sig bli en jämn match la­gen emel­lan. Dä­re­mot vi­sa­de sig Tens­ta va­ra strå­et vas­sa­re. Mö­tet slu­ta­de med se­ger 62-66 till Tens­ta. Tens­ta är nu för­bi Frys­hu­set och lig­ger sexa i ta­bel­len på tio po­äng. La­get har fem vins­ter och sex för­lus­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.