EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

VÄRL­DEN ÄR VÅR. Fo­tout­ställ­ning­en ”Värl­den är vår” är en re­ak­tion på terror­då­det i Pa­ris i no­vem­ber. Bakom idé och ut­fö­ran­de står Nashin Kat­ta­ne, Ma­de­le­i­ne Schantz och Iva­na Mil­ja­nic, och för­ra hel­gen stan­na­de de till för en till­fäl­lig vis­ning i Tens­ta. Se­na­re i vår kan man se ut­ställ­ning­en på Kul­tur­hu­set. Mer in­fo finns på Fa­ce­book och Instagram, sök på ”Värl­den är vår”.

FOTO: IDA NIL­SING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.