Stickcafé

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Stic­ka, vir­ka, bro­de­ra och bli in­spi­re­rad! Do you enjoy knit­ting or croche­ting? Me­et our knit­ting group at the lib­ra­ry star­ting at 5 pm. Wel­come! (D)jär­va­mas­kor – stickcafé­et i Kis­ta som träf­fas på Kis­ta bib­li­o­tek (nu­me­ra värl­dens bäs­ta bib­li­o­tek!) är ett sam­ar­be­te med Stic­ka – Sve­ri­ges stick­för­e­ning. Vi träf­fas på tis­da­gar ud­da vec­kor kloc­kan 17–21. Ing­en för­an­mä­lan. Kom till bib­li­o­te­ket och bli in­spi­re­rad i ett trev­ligt och kre­a­tivt säll­skap!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.