Öp­pet mö­te

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Rö­da kor­sets Tenstagrupp hål­ler öp­pet mö­te mån­da­gen den 15 feb­ru­a­ri kl 14.00 i Elins­borg­bac­kens ser­vice­hus sam­lings­sa­len. Med un­der­håll­ning av TRÄTAKT som spe­lar här­lig mu­sik nyc­kel­har­pa, fi­ol, kla­ri­nett med me­ra kaf­fe med gott bröd ser­ve­ras. Lot­te­ri med fi­na vins­ter en­tré 15 kro­nor. Al­la hjärt­ligt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.