MER De stöt­tar Me­so­po­ta­mi­en Cup

Vi i Kista - - SPORT -

SKÄN­KER matchtrö­jor: John Gui­det­ti, He­nok Go­i­tom, Ro­bin Qu­ai­son, Pa­trik Carl­gren, Ji­lo­an Ha­mad, Pes­h­raw Aziz, Smajl Sul­je­vic, Br­wa Nou­ri, Kal­mar FF, GIF Sundsvall och Ös­tersund FK.

DELTAR i tur­ne­ring­en: Dil­ba Demirbag (sång­ers­ka), Evin Ce­tin (po­li­ti­ker), Yek­bun Alp (po­li­ti­ker) och Da­ni­el Ri­a­zat (po­li­ti­ker) är någ­ra.

UT­TRYCKT stöd: Mar­tin Mutum­ba och Bo­jan Djor­d­jic (trä­na­re Rin­ke­by Uni­ted), Ste­fan Sil­va (spe­la­re GIF Sundsvall).

S O T H P T S O M : O T F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.