Se­ger för Shan­ta Rin­ke­bys her­rar

Vi i Kista - - SPORT -

BAS­KET. Shan­ta Rin­ke­bys her­rar, som spe­lar i Di­vi­sion 4, möt­te på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen Stock­holm Vi­kings, hem­ma i Rin­ke­by Ung­do­mens Hus. Det­ta skul­le till att bli ett jämnt mö­te la­gen emel­lan som lig­ger in­till varand­ra i se­ri­en: Shan­ta Rin­ke­by på åt­ton­de plats och Stock­holm Vi­kings på sjun­de.

Det blev minst sagt ett jämnt mö­te. Shan­ta Rin­ke­by slu­ta­de till slut som seg­ra­re med en­dast en po­ängs mar­gi­nal. Mat­chen slu­ta­de ovan­li­ga 59-58 till Shan­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.