Vinst för Jär­va Bas­kets da­mer

Vi i Kista - - SPORT -

BAS­KET. Jär­va Bas­kets da­mer i Di­vi­sion 4 vann i hel­gen mot Band­ha­gen BK. In­för mö­tet var Jär­va­da­mer­na sto­ra fa­vo­ri­ter. Band­ha­gen lig­ger näm­li­gen sist i ta­bel­len, med samt­li­ga mat­cher för­lo­ra­de, me­dan Jär­va Bas­ket in­ne­ha­de tred­je plat­sen.

Väl un­der match vi­sa­de ock­så Jär­va att de var det bätt­re la­get. Jär­va Bas­ket vann sta­bilt med siff­ror­na 57-35. Jär­va­da­mer­na är nu fort­satt se­ri­etrea när tre om­gång­ar åter­står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.