MER Jo­han­nes Erix­on

Vi i Kista - - HÄLSA & SKÖNHET -

Jo­han­nes Erix­on 38 Kis­ta Spring­er, styr­ke­trä­nar och job­bar åt Bring Ci­ty­mail. Bör­ja­de springa 2006. Förs­ta lop­pet var Stock­holm ma­ra­ton 2008 gjort: 50 ma­ra­ton­lopp på åt­ta år

10 km: 34.44 Stock­holm Tun­nel Run

NAMN: ÅL­DER: BOR: GÖR: HAR PER­SON­BÄS­TA:

2014 Halv­ma­rat­hon: 1.17.23 Lin­kö­ping Halv­ma­rat­hon 2015 Ma­rat­hon: 2.38.23 Istan­bul Ma­rat­hon 2014

sprung­it: Bland an­nat i New York, Ber­lin, Istan­bul, Rom, Prag, Chi­ca­go och Gold Co­ast i Austra­li­en

2016: Stock­holm ma­ra­ton, Frank­furt ma­ra­ton, Vi­en­na ci­ty ma­ra­ton och Häs­sel­by­lop­pet

2016: Bli bätt­re lö­pa­re, va­ri­e­ra trä­ning­en ge­nom styr­ke­trä­ning och even­tu­ellt cyk­ling och ka­jak­padd­ling

HAR

LOPP

MÅL­SÄTT­NING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.