MER Den lil­la svar­ta

Vi i Kista - - HÄLSA & SKÖNHET -

lil­la svar­ta (ibland förkortad DLS el­ler LBD ef­ter eng­els­kans Litt­le black dress) är en svart knä­kort klän­ning som of­ta kän­ne­teck­nas av ele­gans. Den an­vänds vid fest­li­ga till­fäl­len el­ler and­ra till­fäl­len då vår­dad kläd­sel är önsk­värd. Ur­sprung­li­gen lan­se­ra­des den lil­la svar­ta år 1926 av Coco Cha­nel.

DEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.