Ver­nis­sage

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vi är gla­da att få pre­sen­te­ra gra­fis­ka verk och må­le­ri av en av Sve­ri­ges mest kän­da konst­nä­rer. Ut­ställ­ning­en kal­las Stads­pas­sa­ger och vi får föl­ja med konst­nä­ren på en vand­ring ge­nom sta­den i ur och skur. Många av bil­der­na har sitt upp­hov i Po­len, där han vis­tats myc­ket ge­nom åren. Trots att Mi­kael Kihl­mans bil­der kan upp­fat­tas som mör­ka är lju­set vik­tigt. Ut­an ljus, ing­et mör­ker. Av­sak­na­den av ljus ska­par mör­ker men när­va­ron av ljus ska­par bil­den och det­ta är ett sig­num för hans verk, både vad gäl­ler gra­fik och må­le­ri. I bil­der­na mö­ter vi män­ni­skor, som rör sig fram och bort, all­tid på väg men he­la ti­den ut­an att ge sig till kän­na. Vem är de? Är de kanske du och jag? Ska vi slå föl­je..? Ver­nis­sage lör­dag 20 feb­ru­a­ri kloc­kan 12.00–17.00. Ut­ställ­ning­en på­går tom 20 mars. Hus by Konst­hall är öp­pen tis– sön 12.00–16.00.

20

FEB­RU­A­RI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.