Ima­giNa­cion

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ima­giNa­cion är ett per­for­man­ce och ett sam­tal som ut­fors­kar er­fa­ren­he­ter i det of­fent­li­ga rum­met. Be­rät­tel­sen finns även spa­rad i vårt lju­dar­kiv för munt­ligt be­rät­tan­de (se lju­dar­kiv för munt­ligt be­rät­tan­de). Sam­ta­let leds av Pablo Acos­ta Go­mez. Al­la väl­kom­na. Fri en­tré. Be­grän­sat an­tal plat­ser så kom i tid. Tid: 19.00–20.00. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.