Stickcafé på Hus­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vi träf­fas sex ons­da­gar un­der vå­ren. Trött på att stic­ka för dig själv? Kom i stäl­let till Hus­by bib­li­o­tek för att fi­ka och stic­ka i säll­skap med and­ra. Stickcafé­et träf­fas sex mån­da­gar un­der vå­ren 2016. Ta med eget ma­te­ri­al. Tid: Kloc­kan 13.00–16.00. Plats: Hus­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.