Te­a­ter för 1200 barn i Rin­ke­by-Kis­ta

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

För nion­de året i rad har Mittiprick­te­a­tern träf­fat barn på för­sko­lor i Rin­ke­by-Kis­ta och ar­be­tat fram en fö­re­ställ­ning för 3–6-åring­ar. Re­gis­sör Jo­se­fin Lenn­ström har un­der hös­ten sam­ta­lat och im­pro­vi­se­rat till­sam­mans med barn och per­so­nal.

Ef­ter vin­terns re­pe­ti­tions­ar­be­te ha­de årets fö­re­ställ­ning "Vad hän­der nu?" pre­miär i Hus­by den 8 feb­ru­a­ri och spe­las må­na­den ut för stads­dels­om­rå­dets al­la 1200 barn i ål­dern 3-5 år.

"Vad hän­der nu!?" är en mu­si­ka­lisk fö­re­ställ­ning om ett mö­te över ge­ne­ra­tions­grän­ser­na. När allt är trist och trå­kigt kan ett ovän­tat mö­te få en att se det trå­ki­ga på ett nytt och spän­nan­de sätt.

Vad hän­der nu!? Med fan­ta­si, sång och lek be­rät­tar Mittiprick­te­a­tern om ett ovän­tat mö­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.