För­äld­ra­kam­panj mot can­na­bis

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

e esta ung­do­mar i Stock­holm har in­te tes­tat nar­ko­ti­ka. Bland de som tes­tat är can­na­bis den klart van­li­gas­te dro­gen. Ett vik­tigt skäl för ung­do­mar att av­stå från dro­ger är att de­ras för­äld­rar vän­tar sig det. Unga tar in­tryck av vux­na som bryr sig – även om det in­te all­tid känns så.

Pra­ta gär­na med din ton­å­ring om dro­ger. Stock­holms stad har sam­lat in­for­ma­tion om can­na­bis som kan va­ra till nyt­ta för dig som för­äl­der på kam­panj­si­dan stock

holm.se/nej­till­can­na­bis

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.