Vi hål­ler rent - an­mäl dig nu

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Stif­tel­sen Håll Sve­ri­ge Rent sam­ord­nar vår­städ­ning över he­la lan­det. I år har kam­pan­jen bytt namn till Vi Hål­ler Rent! (ti­di­ga­re Skräpp­loc­kar­da­gar­na och Clean Up Land)

I Stock­holm på­går ak­ti­vi­te­ter­na från och med 25 april till och med 1 maj. Stif­tel­sens hem­si­da hsr. se är öp­pen för an­mä­lan fram till och med den 21 mars. För­sko­lor, fö­re­tag, för­e­ning­ar och en­skil­da kan an­mä­la sig. Rin­ke­by-Kis­ta bru­kar va­ra bland de om­rå­den i Stock­holm med est del­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.