Sport­lo­vet bör­jar snart

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Stads­dels­för­valt­ning­en pub­li­ce­rar ett fullspäc­kat sport­lovs­pro­gram på ett upp­slag i lo­kal­tid­ning­ar­na Vi i Rin­ke­by och Vi i Kis­ta lör­da­gen 27 feb­ru­a­ri - sport­lo­vets förs­ta dag. Håll ut­kik!

Pro­gram­met nns även på web­ben stock­holm. se - välj "Din stadsdelsförvaltning" och "Rin­ke­by-Kis­ta".

Bland pro­gram­men nns världs­mu­si­kor­kes­tern Gol­bang som ger "Jor­den runt på 45 mi­nu­ter" med mu­sik, dans och hu­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.