Ring för råd om fa­mil­je­rätt

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Till fa­mil­je­rät­ten i Rin­ke­by-Kis­ta stadsdelsförvaltning kan du ringa om du hål­ler på att se­pa­re­ra el­ler har se­pa­re­rat och har frå­gor som gäl­ler bar­nets vård­nad, um­gänge och bo­en­de.

Fa­mil­je­rät­tens in­for­ma­tions och råd­giv­nings­te­le­fon, 08-508 01 900, är öp­pen var­je dag. Ti­der mån­dag, tis­dag och fre­dag 9:00-11:00, ons­dag och tors­dag 13:00-15:00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.