Tack för att du hjäl­per till!

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

När det har snö­at ska över 3 600 ga­tor i Stock­holm snörö­jas, san­das och sal­tas. Du kan hjäl­pa till, bland an­nat ge­nom att föl­ja par­ke­rings­reg­ler­na så att plog­bi­lar kom­mer fram både dag- och nat­te­tid, ta bort fö­re­mål som är i vägen för plog­bi­lar­na på trot­to­a­ren, och ge­nom att an­vän­da rätt när det är mörkt och halt. Om du ser far­li­ga istap­par el­ler snö som kan ra­sa ner från ta­ken, ring 020-47 82 77 (020-ISTAPP) el­ler gå in på istapp­ste­le­fo­nen.se

Läs mer om sta­dens ar­be­te med snöröj­ning på stock­holm.se/sno

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.