Al­la på snö

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Fram till den 3 mars ord­nar vi många eve­ne­mang i sta­den med snö som te­ma. Ett av dem är Al­la på snö på Gär­det mel­lan den 1 och 28 feb­ru­a­ri. Där kan al­la barn pro­va på att åka ski­dor och få tips och råd från någ­ra av Stock­holms skid­klub­bar. Du kan ta med eg­na ski­dor el­ler lå­na på plats.

Fler vin­te­re­ve­ne­mang som Världs­cu­pen i pa­ral­lell­sla­lom i Ham­mar­by­bac­ken 23 feb­ru­a­ri el­ler Olym­pic Day i Kungs­träd­går­den 27 och 28 hit­tar du på al­la­pasno.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.